1 immature present
GPS 52.6974, 6.2210
RDS 211363 523656
Accuracy 10m
Source Site

Photos

photo for observation

Aan de rand van een wak op het ijs. Deze vogel was tot dichtbij op het ijs te benaderen. Dik, gezet postuur (maar niet verwonderlijk bij lage temperaturen), blauwige glans op veren en gehoekte keelzak. Er waren geen andere Aalscholvers in de buurt om het formaat mee te vergelijken. De vogel maakte geen extreem forse indruk op mij. Op 10 foto's waar deze vogel "en profil" staat heb ik een keelzakhoek gemeten van 50 tot 63 graden (gemiddeld 55,5 graden). Ter illustratie enkele metingen op foto bijgevoegd. Al die keelzakmetingen op deze website die als "bewijs" worden opgevoerd neem ik met een korreltje (strooi-)zout, zeker als het maar om 1 of 2 foto's per individu gaat. Zie ook het item dat ik op het determinatieforum heb geplaatst.
Als een "gemiddelde" keelzakhoek van 55,5 graden op grond van meerdere foto's doorslaggevend is dan betreft dit een Grote Aalscholver.
Waarneming ingezonden naar CDNA, maar deze ondersoort wordt per 2009 niet meer beoordeeld ("te talrijk").

Details

Date 2009-01-03 14:50
Number 1
Activity present
Life stage immature
Location Meppel - Oosterboer (DR)
Observer Peter Venema
Counting method unknown
Method unknown
This website uses cookies to ensure you get the best experience.