2 foraging
GPS 52.2723, 5.2954
RDS 148733 476034
Accuracy 5m
Source ObsMapp

Minimaal 2 in een steeds groter wordende groep Witte Kwikken. Mogelijk méér (vrouwtypen), maar die zaten te ver voor het mooie...

Details

Date 2024-02-12 11:38
Number 2
Activity foraging
Life stage unknown
Location Eempolders - Weidevogelreservaat N.M. (UT)
Observer Jeroen Brandjes
Counting method unknown
Method unknown
This website uses cookies to ensure you get the best experience.