10 larva/nymph present
GPS 52.0793, 4.2345
RDS 75982 455190
Accuracy unknown
Source iObs

Photos

photo for observation

Op en nabij kruipwilg, zeereep vergrijsd witduin eerste duin.
Later terug gegaan om imago's vast te stellen: https://waarneming.nl/observation/275248735/

Details

Date 2023-05-26 15:57
Number 10
Activity present
Life stage larva/nymph
On/in Creeping Willow - Salix repens
Location Den Haag - Westduinpark (ZH)
Observer Sjoerd Groos
Counting method estimated
Method unknown
Sjoerd Groos 2023-06-06 11:37

Biotoop: M. bohemanni op wilg Salix sp. M. maritimum zou uitsluitend leven op kruipwilg Salix repens in de kustduinen. M. sabulicola zou alleen leven op smalbladige wilgen als katwilg Salix viminalis, kraakwilg Salix fragilis en schietwilg Salix alba langs rivieroevers.

Translate
This website uses cookies to ensure you get the best experience.