1 discovery (dead)
1851-02-15
Archief R. Vlek
Wassenaar - De Pauw e.o. (ZH)
Cannot be validated (yet)
GPS 52.1350, 4.3966
RDS 87181 461222
Accuracy 100m
Source Site
photo for observation

vermeld door Herman Schlegel in zijn 'Naamlijst der tot heden in de Nederlanden in den wilden staat waargenomen vogels', d.d. april 1852, in Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland, 1853 p. 62 als "Een voorwerp geschoten, in Februarij 1851, bij 's Gravenhage." Dit was volgens de Ornithologische aanteekeningen van H.W. de Graaf (in archief Hens doos 1 in Naturalis) op het landgoed de Paauw in Wassenaar (Eykman, Ned. Vogels II p. 435/436). De vogel werd opgezet voor de collectie van Adrianus Broers (1823-1899), toen nog in Leiden. De collectie van A. Broers, mogelijk deels van zijn vader J.C. Broers (1795-1847) werd na het overlijden van de zoon in 1899 geschonken aan de gemeente Doorn (met deze vogel), waar die voor onderwijsdoeleinden in de Openbare School werd ondergebracht (Snouckaert van Schauburg 1908 p. 68). Snouckaert vermeldt deze vogel niet in zijn collectie-overzicht van 1907 (N.O.V. Verslagen en Mededeelingen 4 p. 44, nov. 1907), maar wel als nog in 1908 zich bevindend in een schoolgebouw te Doorn (Avifauna Neerlandica 1908 p. 68), waar de vogel door mot werd verteerd (Ned. Vogels 1941 p. 436). Dagdatering bij benadering. Dit geval beschouwde de CDNA in 1996 niet langer aanvaardbaar (DB 18 nr. 4 p. 174).

Details

Date 1851-02-15
Number 1
Activity discovery (dead)
Life stage unknown
Location Wassenaar - De Pauw e.o. (ZH)
Observer Archief R. Vlek
Counting method real count
Method collected
Validated by Maarten Hotting
This website uses cookies to ensure you get the best experience.