Validatie diagram

Waarnemingen van soorten die niet onder een zeldzaamhedencommissie vallen

Waarneming met foto/geluid        

Waarneming zonder foto/geluid

Waarneming onzeker

Waarneming met precisie==999

Soort is correct ?

Waarneming wordt geautovalideerd ?

discussiepunt

discussiepunt

J

N

niet te bepalen

Na discussie gecorrigeerd

Na discussie niet gecorrigeerd

Op onzeker gezet

discussiepunt

J

N

De waarnemer kent zijn soorten of soort is bekend uit dat gebied en de precisie <>999

J

N

Na discussie gecorrigeerd

Na discussie niet gecorrigeerd

Op onzeker gezet

Verberg tijdelijk

doe niets

discussiepunt

Waarnemingen van soorten die wel onder een zeldzaamheden commissie vallen (CDNA,CWNO,BAHC etc)

Geval is al bekend bij de commissie (datum,locatie,soort)

Ja, en aanvaard

Ja en niet aanvaard

Nee

Waarneming op onzeker laten zetten

de waarnemer wil de waarneming laten afkeuren

discussiepunt

Waarnemer dient in

Waarnemer dient niet in

zie “Ja en niet aanvaard”