Waterdunen 2024 1500 species

  • 2024
  • Species seen 111
  • Observations 665
  • Observers 70
7%

In Waterdunen komt alles samen: zilte getijdennatuur, recreatie, kustverdediging en een proeftuin voor zilte teelten. Dit prachtige natuurgebied is in 2022 geopend en nog altijd volop in ontwikkeling. Ondanks dat het gebied nog maar net open is, zie je hier al grote hoeveelheden vogels en planten. De zilte natuur in Waterdunen heeft zich snel ontwikkeld. Langs de geulen groeien zulte en melkkruid en vanuit het grasland klinkt de roep van een graszanger. Op de eilanden broeden kolonievogels als grote stern en visdief. De kolonievogels worden jaarlijks geteld, maar wat leeft er nog meer? Welke vlinders vliegen er rond, welke (korst)mossen groeien er en welke kevers leven er? Met deze Bioblitz willen we de diversiteit van dit nieuwe natuurgebied in kaart brengen. Doe jij ook mee? Voor meer info over dit gebied, zie hier: https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/waterdunen.

Species

Observations

Species First observation #
Updated at: 2024-02-27 11:17:49
This website uses cookies to ensure you get the best experience.