TU Delft EcoCampus 1000 species

  • 2023-05-16 until 2024-05-22
  • Species seen 813
  • Observations 2,915
  • Observers 242
81%

TU Delft heeft de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale, klimaatadaptieve en circulaire campus te hebben, waar aandacht is voor leefkwaliteit en biodiversiteit. Hierbij wil TU Delft met het campusgebied bijdragen aan een gezonde leefomgeving waar mens en dier naast elkaar staan. Vanuit de EcoCampus-strategie ligt de focus op biodiversiteit, zowel in de buitenruimte als op en aan gebouwen. Om de biodiversiteit op de campus te verhogen, gaan we allerlei planten, dieren en andere organismen monitoren. Samen brengen we de biodiversiteit in kaart.

Aantal soorten: In 2022 zijn er 864 soorten waargenomen op de TU Delft campus. Dit is gemeten over TU Delft Midden en Noord campus.

Dé uitdaging: Dit jaar meten we de gehele campus. Het is de uitdaging om 1000 verschillende soorten (alle soortgroepen) in één jaar te ontdekken!

Species

Observations

Species First observation #
Updated at: 2024-02-27 20:52:02
This website uses cookies to ensure you get the best experience.